Alix Le Clerc:

een impuls, een innerlijke intuïtie ...Ik was 19 of 20 toen ik dit nam roeping.“Al mijn hoop en vertrouwen zijn gebaseerd op goddelijke goedheid en voorzienigheid. En dit is wat mij ertoe brengt, lijkt het mij, om vaak dingen te ondernemen die hoger zijn dan mijn capaciteit "


"Moge God je hele liefde zijn"

Alix Le Clerc (1576-1622)