De roeping van iedereen, een schat die ontdekt moet worden

Wij geloven dat elke persoon een schat met zich meedraagt:
het mysterie van God in haar.

Religieus leven is een van de gelukkige manieren om deze schat te onthullen; onze manier van leven in de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, met vreugde en vrede, samen wandelen met de armen, kan daaraan bijdragen.

De verzoeken van anderen, van jonge mensen, die zin willen geven aan hun leven, dagen ons uit.

We vertrouwen op God die blijft roepen:

“De oogst is er in overvloed, maar de arbeiders weinig. "

Lucas 10, 2