Pierre Fourier

Apostel van Jezus Christus

Om niemand kwaad te doen, om iedereen te dienen.

Pierre Fourier geeft ons een geest, een manier om het evangelie na te leven, een blik op anderen en op de wereld die nog steeds actueel is:
- Een heldere kijk op zijn tijd, op sociaal onrecht, op het misbruik van de kerk van zijn tijd.
- Een blik van medeleven op kinderen, vrouwen, armen, gemarginaliseerden.Zijn initiatieven, zijn acties voor de eerlijke verdeling van goederen en het respecteren van rechten komen daar vandaan. En ook zijn passie voor onderwijs: we zullen ons concentreren op het kind, een blik die hem helpt groeien, met genegenheid, respect, begrip, realisme, ruimdenkendheid, in een evangelisch klimaat van vreugde, eenvoud en naastenliefde. .