RD Congo

De congrégatie Notre-Dame in de Democratische Republiek Congo.Leer op: er zit een schat in verborgen

Onze context

De Democratische Republiek Congo:
Een van de grootste landen op het Afrikaanse continent:
• Land dat wordt gekenmerkt door grote armoede (80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens).
• De levensstandaard komt niet overeen met zijn immense natuurlijke hulpbronnen.

In de Democratische Republiek Congo

Lonen en sociale uitkeringen zijn in het hele land belachelijk laag.

Al meer dan 10 jaar ondersteunt de staat onderwijs niet meer. Ouders moeten betalen voor het onderwijs van hun kinderen.

Het beheer van het land blijft getekend door corruptie, leugens, bedrog, diefstal en vele andere kwaden.


Onze educatieve verantwoordelijkheid neemt de vorm aan van:

Ontmoetingen van kinderen en groepen jongeren: legioen van Maria, Kiro, verkenners, jonge mensen van licht ...

School heeft de hoogste prioriteit.

De waarde en het belang van intellectuele training.Bijeenkomst van christenen in grassroots-gemeenschappen:

• Het woord van God delen
• Leef de realiteit van de kerk als het gezin van God
• Ondersteuning van paren voor huwelijk


Bijeenkomst van vrouwen op het platteland:

Alfabetisering, herstellessen, sociaal centrum.

Vorming van catechisten

In samenwerking met de partners:

hulp aan gevangenenTen dienste van het leven:

Kindondja ziekenhuis

Met de zieken

Opleiden is:

welkom, zorg voor het leven, help je bewust te worden van je waardigheid.

ontwikkelen.Om een ​​vrouw te zijn in de wereld en in de kerk

Een land om te werken, een land om in te wijden


Ik weiger te geloven dat de huidige omstandigheden de mens niet in staat maken een betere aarde te maken.

Ik weiger de mening te delen van degenen die beweren dat de mens zo gevangen zit in de nacht dat de dageraad van vrede en broederschap nooit werkelijkheid kan worden.

Ik geloof dat waarheid en onvoorwaardelijke liefde inderdaad het laatste woord zullen hebben.
Het leven, zelfs tijdelijk overwonnen, blijft altijd sterker dan de dood.

Ik ben er vast van overtuigd dat er nog steeds hoop is op een stralende ochtend.

Martin Luther King

Kleine zielen zonder gelijke, ik hou zoveel van je als niets meer.
Klinisch psycholoog in Congo

Klinisch psycholoog, oprichter van de AAP in 2010, probeert Fidélie samen met haar team acties te ontwikkelen om het psychologisch welzijn van volwassenen en kinderen te bevorderen.

Onze activiteit bij de AAP (Association d'Accueil et Aide Psychologiques) wordt ingezet in drie sectoren:

Bij MWANGA PRIMARY SCHOOL bieden we de volgende diensten aan:
  • bewustmaking, advies en begeleiding van ouders van leerlingen over de psychologische zorg voor kinderen die zich moeilijk aan school kunnen aanpassen;
  • ondersteuning en psychologische zorg voor studenten met academische moeilijkheden (hyperactiviteit, dyslexie, dysorthografie en andere stoornissen);
  • screening van niet-conforme identiteitsstudenten door het afnemen van de Bonhomme-test; gevolgd door een systemische aanpak met psychologische ondersteuning voor zowel leerlingen als hun ouders.

Mwanga Primary School waardeert en moedigt het aanbieden van onze diensten en praktijken aan.BIJ DE FACULTEIT PSYCHOLOGIE VAN DE UNIVERSITEIT KOLWEZI
  • Wij begeleiden psychologiestudenten door hen praktijkcases te laten oefenen in ons kantoor. Ze verzoenen aldus de geleerde theorieën en de realiteit ter plaatse.
  • De bibliotheek van de Association Accueil et Aide Psychologiques is een populaire ruimte geworden voor studenten, docenten en onderzoekers in de psychologie om hun batterijen op te laden, hun kennis te vernieuwen, te discussiëren en de wetenschappelijke kwaliteit van hun werk te verbeteren.
  • De studenten van de faculteit, Option Psychologie Clinique, hebben een folder gemaakt om de gemeenschappen te informeren over de diensten van het kantoor.

MET DE LOKALE BEVOLKING VAN DE STAD KOLWEZI

De AAP blijft op verzoek psychologische hulp verlenen aan mensen (mannen, vrouwen en kinderen). We werken op dit moment vooral met kwetsbare kinderen (straatkinderen, wezen en verlaten kinderen) in het opvanghuis MAISON KWETU om hen te helpen verbeteren door een betere zelfkennis, om de verbeteringen die door een psychologische ondersteuning en om sociale interacties te verbeteren.Concluderend proberen we het psycho-sociale welzijn van alle mensen in een situatie van psychisch ziek zijn te ontwikkelen. De training die ik in Kameroen kreeg, stelde me in staat om de tools te verwerven om naar het onbewuste te luisteren, patiënten en studenten beter van dienst te zijn… en adviseurs in staat te stellen hun capaciteiten op dit gebied te versterken.

"HET PSYCHOLOGISCHE WELZIJN VAN DEZE BROERS, ZUSTERS, MOEDERS, VADERS EN KINDEREN BLIJFT ONZE ZORG"

Loyaliteit NTSHIKALA MBUYA"Behandel de zieken en red zijn leven"; DE MISSIE VAN SAINT ANNE IN KINKONDJA

In het ziekenhuis werken vijf van de zes zusters van de Sint-Annegemeenschap van Kinkondja.
Dit ziekenhuis, meer dan 5 jaar geleden gebouwd door de congregatie, functioneert als een privé-instelling die is geïntegreerd in het nationale gezondheidsprogramma; het omvat een gezondheidszone van 262.270 inwoners en biedt basisdiensten aan, namelijk interne geneeskunde, kindergeneeskunde, chirurgie, gynaecologie-verloskunde, evenals L / TBC, HIV / AIDS, UNTI, PF ...

De lokale bevolking leeft van visserij en landbouw voor een kleine minderheid. Zeer arm en levend in een fluviolacustriene omgeving, is het vatbaar voor door water overgedragen ziekten (cholera, buiktyfus, bilharzia, enz.), Evenals voor andere ernstige ziekten zoals malaria, tuberculose, HIV / AIDS…
Zonder een socialezekerheidsorganisatie heeft de bevolking niet de middelen om in hun levensonderhoud te voorzien.
De zusters hebben te maken met patiënten die in kritieke toestand aankomen en niet in staat zijn om hun medische zorg te betalen. Sommigen kunnen niet eens in natura betalen en hebben niets te beloven.

Het is een uitdaging: de zusters en het personeel (dokter, administrateur, boekhouder…) moeten eerst voor de patiënt zorgen en zijn leven redden; het vinden van de financiële middelen komt later.
Deze situatie stelt het ziekenhuis bloot aan het risico zijn farmaceutisch depot leeg te zien komen, zonder de voorraad medicijnen en nog minder medische apparatuur te kunnen vernieuwen.In de afgelopen maanden heeft de Congolese regering een contract getekend dat gefinancierd wordt door internationale organisaties om ziekenhuizen te ondersteunen. Dit Performance Based Financing (PBF) -systeem bevordert de managementautonomie van structuren op voorwaarde dat de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten wordt verbeterd. Het heeft tot doel de toegankelijkheid van de bevolking tot medische zorg te bevorderen door lagere en forfaitaire prijzen te eisen, waarover onderhandeld wordt met vertegenwoordigers van de bevolking.
Aan het einde van elk kwartaal komen teams om de kwaliteit van de zorg en de kwantiteit van de diensten te beoordelen. Dan is er de aankoop van diensten die zullen worden gewaardeerd om de vergoeding van agenten mogelijk te maken, de voorraad drugs te vernieuwen en de werking van de structuur te verbeteren.

We staan ​​nog maar aan het begin en hebben door een vertraagde start nog niet geproefd van de voordelen van het systeem.
De uitdaging is ook groot voor de gemeenschap: ieder van ons probeert ons best te doen om te voldoen aan administratieve en medische normen, volgens het minimum dat we de bevolking als landelijk ziekenhuis kunnen bieden.

Als zusters van de Notre Dame dwingt onze roeping als opvoeders ons om ons charisma in praktijk te brengen, waar we ook zijn. In ons ziekenhuis doen we dit door jonge artsen te begeleiden die vragen om tijd bij ons door te brengen om hun vaardigheden te verbeteren na hun universitaire studie.
We leiden ook verpleegkundigen en ander personeel op tijdens dagelijkse ochtendbijeenkomsten, via ad-hocopleidingen en via bewustmakingsacties voor de bevolking over gezinsplanning, hygiëne, overdraagbare ziekten, met name soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen). … We zijn heel blij met het werk dat de gemeenschap doet te midden van deze bevolking, maar die toch met veel moeilijkheden kampen. We rekenen sterk op de activering van het PBF-systeem als we de genade van vrede in ons land krijgen.

Mireille ILUNGA