Word een zuster van de Notre Dame

door Rosette Ngeta Mandinga

"Mijn naam is Rosette NGETA MANDINGA. Ik ben in de congregatie sinds oktober 2.
Ik heb een paar weken geleden mijn laatste beroep gedaan.
Ik zou heel kort met u willen delen wat mijn ervaring was als een tijdelijke belijdenis op de missie van Sint-Anna in Kinkondja. In deze missie waar ik eerst als accountant werkte; vervolgens manager en tenslotte als kassamedewerker; elke dag begon ik om 7 uur met werken en eindigde om 30 uur.
De ervaring heeft mij geleerd dat we naar de periferie moeten gaan om onze missie beter te ontdekken: die van samenzijn met de allerarmsten; de zieken ... die ons meer nodig hebben.
Hun realiteit voedde mijn gebed en hielp me door hen het lijdende gezicht van Jezus te ontdekken.
Het was mijn vreugde om zieke mensen te zien herstellen van hun gezondheid, om het woord van God te delen in de gemeenschap en in jeugdbewegingen en om constructief samen te werken met het verplegende personeel van ons ziekenhuis. "

NGETA rozet