LAUDATO SI 'toezeggingWe begonnen met een presentatie van het werk van de internationale groep zusters die hebben nagedacht over de encycliek van paus Franciscus: “Laudato Si'”. Namens de congregatie ondertekende zuster Cécile een 7-jarige verbintenis om gehoor te geven aan de oproep van de paus om onze ecologische bekering te bevorderen. Hier is de volledige tekst en de 7 te bereiken doelen.